Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Elizaveta Tarakhovskaya, Depatrment Store [Универмаг], illustrated by Fedor Kondratov, interior, 1930

Georgi and Vladimir Stenberg "Kamerny Teatr" Kinopechat', Leningrad, 1927. With original wrappers illustrated by the Stenberg Brothers, and numerous black and white photographs in the text. This book by the playwright, poet, and theater critic Yakov Apushkin has as its subject Alexander Tairov's famous Moscow Chamber Theatre.

Natan Isaevich Altman "Lenin" Izdaniye otdela Izobrazhitelnykh iskusstv narodnogo komissariata po prosveshcheniiu, Peterburg, 1921. Cover Designed by Altman.

Kazimir Malevich, Nikolai Nikolaevich Punin "Pervyi tsikl lektsii chitannykh na kratkosrochnykh dlya uchitelei risovnaiya" Izo NKP, Petrograd, 1920.