II Lingashtakam Stotram - Shiv Stotra II लिङ्गाष्टकं स्तोत्रम्

II Lingashtakam Stotram - Shiv Stotra II लिङ्गाष्टकं स्तोत्रम्

II The Mahalaxmi Mantra - Mahalakshmi Ashtak Strotra II महालक्ष्म्यष्टकम्

II The Mahalaxmi Mantra - Mahalakshmi Ashtak Strotra II महालक्ष्म्यष्टकम्

II Hanuman Mantra II II हनुमान मंत्र II

II Hanuman Mantra II II हनुमान मंत्र II

Rudraashtak Stotram - Shiv Stotra II रूद्राष्टक स्तोत्रम्

Rudraashtak Stotram - Shiv Stotra II रूद्राष्टक स्तोत्रम्

त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु: शशी भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतव: कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु: शशी भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतव: कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

Pinterest
Search