ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ ?

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ, ಗೊತ್ತಿರದ ಮಾಹಿತಿಗಳು
97 Pins24 Followers

Happy

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ -  ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಬೆಳೆಗಳು

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ - ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಬೆಳೆಗಳು

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ - ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ್ಯೆಗಳು

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ - ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ್ಯೆಗಳು

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ - ವಿಸ್ಮಯ

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ - ವಿಸ್ಮಯ

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ  - ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ

ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ - ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ

ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ.

ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ.

ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಬೈದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಸಿದಾಗ ದುಃಖವಾಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ ನಮ್ಮಯ ನಾಡಿನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದೇವೆಯೇ ಹೊರತು ವಯಕ್ತಿಕವಾಗಲ್ಲ.   ನಿಮ್ಮಂತ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವೇ ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆವು.   ನಿಮ್ಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಬಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಿಮಗೆ.

ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಬೈದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಸಿದಾಗ ದುಃಖವಾಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ ನಮ್ಮಯ ನಾಡಿನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದೇವೆಯೇ ಹೊರತು ವಯಕ್ತಿಕವಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವೇ ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆವು. ನಿಮ್ಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಬಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಿಮಗೆ.

ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಮುದ್ರಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲೂಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಮುದ್ರಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲೂಬಹುದು.

ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಇತಿಹಾಸ

ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಇತಿಹಾಸ

Pinterest
Search