Sunil Basantwani

Sunil Basantwani

Sunil Basantwani
More ideas from Sunil
माॅ सिन्घी अहियाॅ, सिन्घीत्य मुहिन्जो धम॔ आहे। माॅ पेहिंजे सिन्घित्य खे अगते वाघइदुसः। तवांहा बी सिन्घित्य खे अगते वाघइण लाई । सिन्धी सोशल गुरूप वाल्ड़॔वाइड़ खे जवाॅइ कयो ।  On Facebook: https://www.facebook.com/groups/SSGWW On Google+: https://plus.google.com/ssgww On Twitter: https://twitter.com/sindhisocialgww On Whatapps/Viber: +91 98735 33669

माॅ सिन्घी अहियाॅ, सिन्घीत्य मुहिन्जो धम॔ आहे। माॅ पेहिंजे सिन्घित्य खे अगते वाघइदुसः। तवांहा बी सिन्घित्य खे अगते वाघइण लाई । सिन्धी सोशल गुरूप वाल्ड़॔वाइड़ खे जवाॅइ कयो । On Facebook: https://www.facebook.com/groups/SSGWW On Google+: https://plus.google.com/ssgww On Twitter: https://twitter.com/sindhisocialgww On Whatapps/Viber: +91 98735 33669