వరలక్మీ వ్రతం ఆచరించే రోజు ఉదయాన్నే తల స్నానం చేసి ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవాలి . ఇంట్లోని పూజ గదిలో కానీ గదిలో ఒక మూల గానీ...

వరలక్మీ వ్రతం ఆచరించే రోజు ఉదయాన్నే తల స్నానం చేసి ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవాలి . ఇంట్లోని పూజ గదిలో కానీ గదిలో ఒక మూల గానీ...

Kumkum Sets,Manjal Kumkum,Neha Function,Function 2,Wedding Items Decor,Gifts Wedding,Wedding Favors,Achu Decor,Ssr Wedding

Ranganath Photography Photos and Pictures, hyderabad, Wedding Photographers | SayShaadi.com

Ranganath Photography Photos and Pictures, hyderabad, Wedding Photographers | SayShaadi.com

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search