GovCamp Cymru

A Pinterest board to provoke thought for and collect resources from GovCamp Cymru. Bwrdd Pinterest i helpu ysgogi feddyliau ar gyfer a dal adnoddau o GovCamp Cymru.
Good Practice Exchange123 Pins99 Followers
Dyfrig Williams' post on changing behaviour for better public services / Blogbost Dyfrig Williams ar newid ymddygiad ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus gwell https://goodpracticeexchange.wordpress.com/2016/10/12/govcamp-cymru-a-allwn-ni-newid-ymddygiad-ar-gyfer-gwasanaethau-cyhoeddus-gwell/ #gccy16

GovCamp Cymru: Can we change behaviour for better public services?

Dyfrig Williams' post on changing behaviour for better public services / Blogbost Dyfrig Williams ar newid ymddygiad ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus gwell https://goodpracticeexchange.wordpress.com/2016/10/12/govcamp-cymru-a-allwn-ni-newid-ymddygiad-ar-gyfer-gwasanaethau-cyhoeddus-gwell/ #gccy16

A video overview of GovCamp Cymru 2016 / Trosolwg fideo o GovCamp Cymru 2016 #gccy16

A video overview of GovCamp Cymru 2016 / Trosolwg fideo o GovCamp Cymru 2016 #gccy16

Making Things Work: Solving Complex Problems in a Complex World / Gwneud Pethau Gweithio: Datrys Problemau Cymhleth mewn Byd Cymhleth #gccy16

Making Things Work: Solving Complex Problems in a Complex World / Gwneud Pethau Gweithio: Datrys Problemau Cymhleth mewn Byd Cymhleth #gccy16

Ways to Practise Responsible Development Data / Ffyrdd i Ymarfer Datblygu Data Cyfrifol #gccy16

Ways to Practise Responsible Development Data / Ffyrdd i Ymarfer Datblygu Data Cyfrifol #gccy16

Open Data Camp will be in Cardiff early in 2017 / Bydd Camp Data Agored yng Nghaerdydd yn gynnar yn 2017 #gccy16

Open Data Camp will be in Cardiff early in 2017 / Bydd Camp Data Agored yng Nghaerdydd yn gynnar yn 2017 #gccy16

Ben Proctor's post on data maturity in local government / Blogbost Ben Proctor ar Aeddfedrwydd Data yn llywodraeth leol #gccy16

Ben Proctor's post on data maturity in local government / Blogbost Ben Proctor ar Aeddfedrwydd Data yn llywodraeth leol #gccy16

Turn the Ship Around!: A True Story of Building Leaders by Breaking the Rules / Troi'r cwch rownd!: Stori Wir am droi dilynwyr yn arweinwyr #gccy16

Turn the Ship Around!: A True Story of Building Leaders by Breaking the Rules / Troi'r cwch rownd!: Stori Wir am droi dilynwyr yn arweinwyr #gccy16

Carl Haggerty's post on the learning Gap / Blogbost Carl Haggerty ar y Bwlch Dysgu #gccy16

Reflecting on how I learn and how I help others

Carl Haggerty's post on the learning Gap / Blogbost Carl Haggerty ar y Bwlch Dysgu #gccy16

Pinterest
Search