Shivam Bansal

Shivam Bansal

Engineer, Programmer, BANIYA, Chubby, Hate Physics, Love Maths, Sarcastic, Mastiful, Optimist, Theist, Music Lover, Workaholic, Selfish, Lazy, Moody, Have a Swe
Shivam Bansal
More ideas from Shivam