This picture has a shallow depth of field and a very central line (the fence) that leads your eye into the distance, which is all blurry, whereas in front the grass is very clear.

Random Inspiration 121

This picture has a shallow depth of field and a very central line (the fence) that leads your eye into the distance, which is all blurry, whereas in front the grass is very clear.

This Pin was discovered by Ds Pinkston. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.

This Pin was discovered by Ds Pinkston. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.

Rails+From+the+Mist++Nature+Photography++by+LisaBonowiczPhotos,+$80.00

Rails From the Mist - Train Tracks, Transportation, Travel Photo, Wanderlust, Fog, Dreamy, Train Signals Image

Woods | Lily & Madeleine - 'The Wolf Is Free' https://www.youtube.com/watch?v=ki5HBBEtfak

Woods | Lily & Madeleine - 'The Wolf Is Free' https://www.youtube.com/watch?v=ki5HBBEtfak

flight of the sea birds, scattered like lost words | nature photography #seascapes

flight of the sea birds, scattered like lost words | nature photography #seascapes

Đàn bà, một là dũng cảm để theo đuổi tình yêu với mục đích hôn nhân, hai là cao ngạo mà độc thân. Vương vấn làm gì để luẩn quẩn mãi trong những sợi tình vướng víu. Đàn ông thì ngốc mà đàn bà thì khờ nên tình để lỡ….

Đàn bà, một là dũng cảm để theo đuổi tình yêu với mục đích hôn nhân, hai là cao ngạo mà độc thân. Vương vấn làm gì để luẩn quẩn mãi trong những sợi tình vướng víu. Đàn ông thì ngốc mà đàn bà thì khờ nên tình để lỡ….

Merve Ozaslan - a portrait of you and something you love in the shape of a person                                                                                         More

Natural Act collages by Merve Ozaslan

Pinterest
Search