Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Sequoia National Park is a national park in the southern Sierra Nevada east of Visalia, California, in the United States. It was established on September 25, 1890. The park spans 404,064 acres. www.HotelDealChec...

117
12
1

Sequoia National Park is a national park in the southern Sierra Nevada east of Visalia, California, in the United States. It was established on September 25, 1890. The park spans 404,064 acres. www.HotelDealChec...

113
5

Cô đơn không giống như cô độc. Cô độc có nghĩa là cạnh mình không có ai, còn cô đơn lại là một loại trạng thái tâm lý. Nói cách khác, khi ở trong vòng tay của những người thân quen, chúng ta không hề cô độc. Nhưng chưa chắc đã không cô đơn. Cảm giác cô đơn đó như thể một ngọn núi, mỗi người đứng trên một ngọn khác nhau. Chúng ta đều biết rõ ngọn núi của đối phương trông như thế nào, nhưng lại không nắm được hình dáng của ngọn núi mà mình đang đứng.

13
2

Get a Lid, fill it with water pick something from nature, freeze it over night, and look at the great art it makes for winter fun. No Snow where you live? You have a freezer ;)

466
18