Railway gun ‘Schwerer Gustav’, and heavy mortar ‘Mörser Karl’ named “Thor” fireing at strategic locations and devastating entire cities during Operation Barbarossa, 1941.

Railway gun ‘Schwerer Gustav’, and heavy mortar ‘Mörser Karl’ named “Thor” fireing at strategic locations and devastating entire cities during Operation Barbarossa, 1941.

Schwerer Gustav was one of two German 80 cm K (E) ultra-heavy railway guns.  It was developed in the late 1930s by Krupp as siege artillery.  The gun weighed nearly 1,350 tonnes and could fire shells weighing seven tonnes to a range of 29 miles.  It was the largest-calibre rifled weapon ever used in combat and fired the heaviest shells of any artillery piece.

11 Jaw-dropping Weapons From World War II You Probably Never Heard Of

Schwerer Gustav was one of two German 80 cm K (E) ultra-heavy railway guns. It was developed in the late 1930s by Krupp as siege artillery. The gun weighed nearly 1,350 tonnes and could fire shells weighing seven tonnes to a range of 29 miles. It was the largest-calibre rifled weapon ever used in combat and fired the heaviest shells of any artillery piece.

Watch: Firing the 80 cm Railway Gun ‘Schwerer Gustav’

Watch: Firing the 80 cm Railway Gun ‘Schwerer Gustav’

The massive Schwerer Gustav 80cm railway gun.

These Are the Most Bizarre Deadly Weapons in Human History

Số người xem: 4933. Đánh giá: 3.57/5. Đăng tải ngày: 2017-05-19 08:14:45 5 người thích.  Nội dung phim: Nòng pháo dài hơn 32m và bắn ra những viên đạn nặng 7 tấn khiến người ta không khỏi run lập cập trước siêu pháo Schwerer Gustav của phát xít Đức.  Bạn đang xem phim Siêu Pháo Khổng Lồ to nhất trong lịch sử chiến tranh của loài người thuộc thể loại phim hành động được đăng tải tại website XemTet.com có thời lượng 1495181685 đăng tải trên mạng xã hội Youtube.com

Số người xem: 4933. Đánh giá: 3.57/5. Đăng tải ngày: 2017-05-19 08:14:45 5 người thích. Nội dung phim: Nòng pháo dài hơn 32m và bắn ra những viên đạn nặng 7 tấn khiến người ta không khỏi run lập cập trước siêu pháo Schwerer Gustav của phát xít Đức. Bạn đang xem phim Siêu Pháo Khổng Lồ to nhất trong lịch sử chiến tranh của loài người thuộc thể loại phim hành động được đăng tải tại website XemTet.com có thời lượng 1495181685 đăng tải trên mạng xã hội Youtube.com

Schwerer Gustav - Wikipedia, the free encyclopedia Model of the Dora

Schwerer Gustav - Wikipedia, the free encyclopedia Model of the Dora

Pinterest
Search