Scientists have found a way to "read" dreams, a study suggests. Researchers in Japan used MRI scans to predict the images that people were seeing as they entered into an early stage of sleep. Writing in the journal Science, they reported that they could do this with 60% accuracy.

Scientists 'read dreams' using brain scans

Scientists have found a way to "read" dreams, a study suggests. Researchers in Japan used MRI scans to predict the images that people were seeing as they entered into an early stage of sleep. Writing in the journal Science, they reported that they could do this with 60% accuracy.

Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review : The Lancet

Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review : The Lancet

Báo cáo chuyên môn: So sánh chất lượng một số loại CBCT Multi slice CT trên thị trường. European Journal of Radiology.

Báo cáo chuyên môn: So sánh chất lượng một số loại CBCT Multi slice CT trên thị trường. European Journal of Radiology.

PET/CT of Cancer Patients: Part 1, Pancreatic Neoplasms | American Journal of Roentgenology |   Vol. 199, No. 5

PET/CT of Cancer Patients: Part 1, Pancreatic Neoplasms | American Journal of Roentgenology | Vol. 199, No. 5

The Infected Liver: Radiologic-Pathologic Correlation Authors List

The Infected Liver: Radiologic-Pathologic Correlation Authors List

TIN KHẨN CẤP: MORITA HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM  CƠ HỘI LỚN MUA PANO- CEPH-CBCT RẺ HƠN ĐẾN 30%  Bạn đã nghe về chất lượng hàng đầu của #Morita (). Hơn ai hết chúng tôi luôn mong muốn bạn được sở hữu những thiết bị TỐT NHẤT để phục vụ bệnh nhân của mình. Nằm trong chương trình hỗ trợ đưa sản phẩm chất lượng cao cấp đến với nha sĩ Việt Nam từ nay đến 31/8/2017 Morita TRỢ GIÁ TỚI 30% cho thiết bị xquang toàn cảnh- Sọ mặt và Cone Beam CT 3in1 bao gồm:  1. Máy xquang toàn cảnh & sọ…

TIN KHẨN CẤP: MORITA HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM CƠ HỘI LỚN MUA PANO- CEPH-CBCT RẺ HƠN ĐẾN 30% Bạn đã nghe về chất lượng hàng đầu của #Morita (). Hơn ai hết chúng tôi luôn mong muốn bạn được sở hữu những thiết bị TỐT NHẤT để phục vụ bệnh nhân của mình. Nằm trong chương trình hỗ trợ đưa sản phẩm chất lượng cao cấp đến với nha sĩ Việt Nam từ nay đến 31/8/2017 Morita TRỢ GIÁ TỚI 30% cho thiết bị xquang toàn cảnh- Sọ mặt và Cone Beam CT 3in1 bao gồm: 1. Máy xquang toàn cảnh & sọ…

Journal of Radiology Case Reports May 2017 issue: Correction of Grade 2 Spondylolisthesis Following a Non-Surgical Structural Spinal Rehabilitation Protocol Using Lumbar Traction: A Case Study and Selective Review of Literature by Curtis Fedorchuk et al.

Journal of Radiology Case Reports May 2017 issue: Correction of Grade 2 Spondylolisthesis Following a Non-Surgical Structural Spinal Rehabilitation Protocol Using Lumbar Traction: A Case Study and Selective Review of Literature by Curtis Fedorchuk et al.

Báo cáo chuyên môn: So sánh chất lượng một số loại CBCT Multi slice CT trên thị trường. European Journal of Radiology.  Anh chị quan tâm có thể Inbox để nhận link download (tự động reply)

Báo cáo chuyên môn: So sánh chất lượng một số loại CBCT Multi slice CT trên thị trường. European Journal of Radiology. Anh chị quan tâm có thể Inbox để nhận link download (tự động reply)

Adnexal Masses: US Characterization and Reporting

Adnexal Masses: US Characterization and Reporting

Pinterest
Search