Propyl Alcohol in Cosmetics, Medications, and Cleaning Products

Propyl Alcohol in Cosmetics, Medications, and Cleaning Products

Iso Propyl Alcohol, IPA, CH3CHOHCH3

Iso Propyl Alcohol, IPA, CH3CHOHCH3

Iso-Propyl Alcohol Lilly Co. 91% Empty Vintage medicine Bottle

Iso-Propyl Alcohol Lilly Co. 91% Empty Vintage medicine Bottle

Caustic Soda Lye, Hydrochloric acid, Hydrogen peroxide, Iso propyl alcohol(IPA) etc.

Caustic Soda Lye, Hydrochloric acid, Hydrogen peroxide, Iso propyl alcohol(IPA) etc.

the raw material chemicals like  Caustic Potash Lye, Iso Propyl Alcohol(IPA), Caustic Soda Lye/Flakes, Methanol, Phosphoric Acid, Poly Aluminum Chloride Powder etc.

the raw material chemicals like Caustic Potash Lye, Iso Propyl Alcohol(IPA), Caustic Soda Lye/Flakes, Methanol, Phosphoric Acid, Poly Aluminum Chloride Powder etc.

We can serve you for Sodium Benzoate, Iso Propyl Alcohol(IPA), Toluene, Methylene chloride(MDC), Benzyl Alcohol, Caustic Soda Flakes/Lye etc.

We can serve you for Sodium Benzoate, Iso Propyl Alcohol(IPA), Toluene, Methylene chloride(MDC), Benzyl Alcohol, Caustic Soda Flakes/Lye etc.

Cồn IPA có tốc độ bay hơi chậm nên tăng khả năng hòa tan của sơn nitrocellulose, được dùng để thay thế cho ethannol trong vài loại sơn nhất định mà không làm thay đổi độ nhớt của sơn.

Cồn IPA có tốc độ bay hơi chậm nên tăng khả năng hòa tan của sơn nitrocellulose, được dùng để thay thế cho ethannol trong vài loại sơn nhất định mà không làm thay đổi độ nhớt của sơn.

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search