để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

80 Impossibly Pretty And Understated Tattoos Every Girl Will Fall In Love With - Tattoos And Tat Shop

50 beautiful minimalist and tiny tattoos from geometric shapes to linear patterns

80 Impossibly Pretty And Understated Tattoos Every Girl Will Fall In Love With - Tattoos And Tat Shop

Part of your wheel of Mental & Physical wellbeing - The spiritual side - mindfulness, yoga, meditation - 10 Zen tips

Photo (ૐ dreamer)

Part of your wheel of Mental & Physical wellbeing - The spiritual side - mindfulness, yoga, meditation - 10 Zen tips

High Five Greeting Card by Lisa Congdon

High Five Greeting Card

High Five Greeting Card by Lisa Congdon

Pinterest
Search