ધોની ભારતના માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેડૂંલકર બાદ આ પુરસ્કાર જીતનારો બીજો ભારતીય ખેલાડી બન્યો છે

ધોની ભારતના માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેડૂંલકર બાદ આ પુરસ્કાર જીતનારો બીજો ભારતીય ખેલાડી બન્યો છે

બળાત્કારના  ગુનામા નારાયણ સાંઇ છેલ્લા બે માસથી પોલીસની પહોંચથી બહાર છે

બળાત્કારના ગુનામા નારાયણ સાંઇ છેલ્લા બે માસથી પોલીસની પહોંચથી બહાર છે

સુરત રેપ કેસમાં બે મહીનાથી ફરાર આસારામનો પુત્ર નારાયણ સાંઈ આખરે પોલીસના હાથે ઝડપાયો છે.

સુરત રેપ કેસમાં બે મહીનાથી ફરાર આસારામનો પુત્ર નારાયણ સાંઈ આખરે પોલીસના હાથે ઝડપાયો છે.

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search