Flower Arrangement,Garlands

ความมั่นใจของหนูเกินร้อย แม่เชื่ออย่างนั้น แต่อย่าเหลิง จนเกินงาม เพราะสมบัติติดตัวหนู ไม่ได้มาจากกำพืดผู้ดี มั่นได้มั่นไปมั่นใจให้ถึงที่สุด ที่แม่ส่ง #ตีงูก็แค่หลังหักแต่ถ้าโดนตัดแม่จะกัดที่หางเองจะได้ไม่ดิ้นทรมาน

ความมั่นใจของหนูเกินร้อย แม่เชื่ออย่างนั้น แต่อย่าเหลิง จนเกินงาม เพราะสมบัติติดตัวหนู ไม่ได้มาจากกำพืดผู้ดี มั่นได้มั่นไปมั่นใจให้ถึงที่สุด ที่แม่ส่ง #ตีงูก็แค่หลังหักแต่ถ้าโดนตัดแม่จะกัดที่หางเองจะได้ไม่ดิ้นทรมาน

แดดรอนรอน เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมเมฆา......

แดดรอนรอน เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมเมฆา......

พองามพอหอม #พวงมาลัย #thaigarland #panumard #พวงมาลัยภาณุมาศ #handmade

พองามพอหอม #พวงมาลัย #thaigarland #panumard #พวงมาลัยภาณุมาศ #handmade

พานธูปเทียนแพ สีแดงเรียบๆ #หญิงกลาง #บัวศวรรย์ #บศว #baisivijit

พานธูปเทียนแพ สีแดงเรียบๆ #หญิงกลาง #บัวศวรรย์ #บศว #baisivijit

Steering,Flowers

Steering,Garlands

Garlands for worship #มาลัยวิจิตร #baisivijit #บศว

Garlands for worship #มาลัยวิจิตร #baisivijit #บศว

Pinterest
Search